Castor Visions                  Castor Visions

    på vej med kulturen         on the way with culture

 
  Kontakt/Contact  
|
  Hvad jeg tilbyder/What I offer  
|
  Om mit firma/About my company  

temp0002_chair
temp0002_bar

Kunsten i bevægelse - et skaberord en skabertrang......

Kultur i hverdagen - på arbejdspladsen, i hjemmet, i fritiden -beriger netop dit liv.....

En kreativ proces - når kraftens energi skaber tankens trylleri.....

Har du gjort dig nogen tanker om fremtidsdrømme og visioner?

 

The movement of art - a word of creation - a need for creation....

Culture in daily life - at work, at home, in leisure - enriches your life....

A creative process - when the power of enery creates the mind´s magic

Have you made yourself any thoughts of dreams for the future and visions?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igennem en årrække har jeg arbejdet med udvikling af kulturprojekter - og  bl.a. stået i spidsen for Nordisk Tenorfestival, Svendborg Songwriter Festival, Comedy Forum, British Comedy Weekend, Copenhagen Screenwriting Conference m.fl.

Jeg er også selv sanger og komponist - og har 4 udgivelser af CD´er bag mig.

Via mit store netværk indenfor den kulturelle verden i både ind- og udland, så kan jeg udvikle og tilbyde events og oplevelser.

Jeg arbejder med kommuner, organisationer og erhvervsliv - og skaber derigennem ideer og visioner.

 

Through several years I have been working in development of cultural projects - e.g. I have been organizing Nordic Tenor Festival, Svendborg Songwriter Festival, Comedy Forum, British Comedy Weekend, Copenhagen Screenwriting Conference etc.

I am also a singer and composer - and have released 4 CD´s.

Through my network in the cultural world both in my country and abroad, I can develop and offer events and experiences.

I work both with deparments of cities, organizations and business companies - and thereby development of ideas and visions.

 

Micael Castor Andersen

Kulturudvikler/ Cultural developer

Castor Visions

 

Søndervangen 48

5854 Gislev

Danmark/Denmark

Telefon 62 22 38 38 - Phone number for abroad 0045 62 22 38 38

CVR 26 77 96 50